Tel No. (021) 33287314

showcase image showcase image

چوب اشباع شده

تنه درختان پس از برش برای خشک کردن تا 10٪ رطوبت به کارخانه منتقل می شود. چوب در این حالت آماده جذب مواد حفاظتی از نوع معدنی می باشد. سپس چوب توسط دستگاه های اتوماتیک به اندازه های مورد نیاز برش خورده و در مخزن رآکتور مخصوص تحت خلا و فشار با مواد 100٪ معدنی اشباع می شود. به این ترتیب چوب دارای محیط زیست مناسب برای هر گونه حشرات چوب خوار و موذی و قارچ ها و باکتری ها نمی باشد که نتیجه آن جلوگیری از پوسیدگی و فرسایش آن می گردد که عمر مفید چوب را حداقل xx10 میگردد.
پس از تثبیت مواد محافظ داخل چوب، در صورت استفاده در فضای باز آن را با رنگ های خاص گیاهی ضد یو وی و آب گریز رنگ آمیزی می نمایند. به این ترتیب محصول فوق هیچگونه آسیبی برای محیط زیست انسان نخواهد داشت.