Tel No. (021) 33287314

showcase image

چوب نما

تنه درختان پس از قطع به کارخانه حمل و در کوره های خشک کن چوب تا میانگین رطوبت 10 درصد خشک می گردند (این میزان رطوبت چوب را آماده جذبمواد حفاظتی نموده و از تغییر ابعاد بعدی آن نیز جلوگیری می نماید) چوب ها پس از خشک شدن با دستگاه های برش اتوماتیک برش داده شده و در مخازنتحت فشار با مواد حفاظتی 100% معدنی اشباع میگردند (این مواد چوب را در مقابل آب ,حشرات چوبخوار و پوسیدگی محافظت نموده و در مورد خانه چوبی به آن کند سوز نیز می گویند). قطعات چوب های اشباع شده بعد از طی زمان تثبیت مواد حفاظتی با پیچ های فولادی به هم متصل و با رنگ هایمخصوص فضای باز (این رنگها برپایه روغن ساج به عنوان ماده اولیه رنگ وافزودن رنگدانه های مقاوم به اشعه ماورای بنفش خورشید تولید میگردند.
این رنگ ها در مقابل آب، تغییرات دما از -20 تا +50 درجه سانتیگراد و عوامل مخرب چوب مقاوم می باشند) رنگ آمیزی می گردند.