Tel No. (021) 33287314

showcase image

اشباع چیست

اشباع چیست و چوب اشباع شده چگونه چوبی است:
اشباع چوب در کلمه ، به معنای تزریق یا نفوذ دادن مایع در چوب ، تحت تاثیر فشار است . این کلمه که بعنوان غلط مصطلح در میان عوام و حتی خواص جا افتاده ، همان تیمار چوب است که معادل واژه Treatment و یا در اصل Impregnation به کار برده می شود.
در این فرایند ، مواد حفاظتی که به شکل مایعات هستند به داخل سیلندرهایی هدایت می شوند که قبلاً در آن قطعات چوبی قرار گرفته است . سپس این مواد بر اثر فشار به داخل چوب نفوذ می کنند . قدمت شیوه های صنعت اشباع چوب در دنیا حدود150 سال بوده و 2 روش آن معروف است :
1 - سلول پر یا روش بتل
2 - سلول خالی یا روش روپینگ .
منظور از سلول پر یا خالی آن است که در روش اول سلولهای چوب پر از مواد حفاظتی می شوند و در روش دوم خالی از آن ( فقط دیواره سلولی آغشته به مواد می شود)
ویژ گیهای عمومی:
اشباع چوب ، مقاومت آن را در مقابل حمله قارچ ها ، حشرات مخرب چوب و به ویژه موریانه ها و عوامل محیطی افزایش می دهد. به عبارت دیگر ، اشباع صحیح قطعات چوبی ، دوام و پایداری آنها را دهها برابر کرده و بدین ترتیب موجب صرفه جویی صدها هزار متر مکعب چوب و جلوگیری از قطع درختان در هزاران هکتار جنگل تجارتی و صنعتی می شود.

موارداستفاده چوبهای اشباع

عبارت است از کلیه لوازم و تجهیزات چوبی که بخصوص در فضاهای باز مصرف می شوند ، مانند: صندلی، آلاچیق، سطل زباله ، وسایل تفریحی ، تراورس های راه آهن ، تیر های برق و تلفن ، سازه های دریایی ، اسکله ها ، برجهای خنک کن در مجتمع های پتروشیمی و نیروگاهها و بسیاری از سازه های چوبی . درآخر ذکر این نکته ضروری است که عمرمتوسط چوب در ایران 5 سال و در کشورهای پیشرفته بیش از 30 سال است اما با فرایند اشباع این زمان بسیار طولانی تر میشود .