Tel No. (021) 33287314

showcase image showcase image

چوب مخصوص کولینگ تاور

برج خنک کننده دستگاهی است که از طریق تبادل حرارتی بین آب و هوا، باعث خنک شدن آب می شود. ساختار آن به گونه ای طراحی شده که آب داغ از طریق لوله هایی به داخل برج هدایت و سپس توسط نازل هایی بر روی چوب های نصب شده داخل آن پاشیده می شود. قطرات آب بصورت پلکانی از چوب ها پایین آمده و هر قطره آب در تماس با چوب و هوا گرمای خود را به محیط منتقل می کند. لذا بخشی از آب موجود به بخار داغ تبدیل شده که از طریق هواکش های تعبیه شده در سقف به خارج هدایت می شود.
چوب های بکار رفته در یک برج خنک کننده می بایست دارای شرایط فیزیکی خاصی باشند تا بتوانند ضمن انجام وظیفه برای خنک کردن آب داغ، در برابر حرارت دائمی بالا و محیط پر رطوبت دوام لازم را داشته باشند. طبیعی است چوب خام در چنین محیطی بیش از یکسال دوام نیاورده و نیاز به تعویض با چوب های جدید دارند که هزینه های سنگینی در پی دارد. چوب بکار رفته در یک برج خنک کننده باید از قبل در رآکتورهای مخصوص قرار گرفته و تحت خلا از مایعات و روغن های سلولزی تخلیه شده و سپس تحت فشار بالا، مواد معدنی خاصی به داخل آن تزریق گردد که اصطالحا به چنین چوبی تیمار شده یا اشباع شده می گویند. عمر مفید چوب بکار رفته در برج خنک کننده در صورتی که بصورت استاندارد و علمی اشباع شده باشد به بیش از 01 سال نیز می رسد.
شرکت افرا کاسپین با داشتن دانش انحصاری اشباع چوب بصورت کاملا استاندارد، قادر به تامین بهترین چوب مخصوص برج های خنک کننده آبی برای صنایع مختلف در کوتاه ترین زمان ممکن می باشد.